Tjörn Runt


Tjörn Runt by COWI 2017

Nyheter för Tjörn Runt 2017

Årets upplaga, den 54:e, av Tjörn Runt by COWI seglas lördagen den 19 augusti 2017. I år seglas Tjörn Runt by COWI medsols med start i Stenungsund och mål utanför Skåpesund på Stigfjorden. Vi kommer fortsatt att segla på två banor som deltagarna kan välja på vid registreringen. I år lämnar vi namnen Stora och Lilla banan för att inte förväxla ”Lilla” med Lilla Tjörn Runt och tydliggöra att båda banorna är lika viktiga. Tjörn Runt Coastal rundar Hätteberget och därefter skall Dynan och Pynten rundas om styrbord.

Tjörn Runt Classic

Tjörn Runt Classic blir den traditionella banan närmast Tjörn. Vi öppnar även upp för de som inte har ett mätbrev att delta i en Cruising klass. Deltagarna seglar Tjörn Runt Classic banan. Vi seglar medsols runt Tjörn med start på Askeröfjorden och mål på Stigfjorden.

Vad är Tjörn Runt?

Tredje lördagen i augusti genomförs alltid Tjörn Runt. Segeltävlingen där olympiamästare och familjeseglare samsas på samma ‭‭och tävlar under lika villkor. Rundningsmärket är ön Tjörn på Västkusten. Tjörn Runt arrangeras av SSS Arrangemang AB, på uppdrag av Stenungsunds Segelsällskap. SSS Arrangemang AB är ett av Stenungsunds Segelsällskap helägt aktiebolag. Medarrangör sedan 2015 är eventbyrån Templar Events AB. Vårt mål är att vår gemensamma handlingskraft skall bidra till fortsatt utveckling av arrangemanget och bli ännu bättre både för både besättning och besökare.
För mer information och anmälan till Tjörn Runt by COWI eller www.tjornrunt.se

Spara