Sundsby Säteri


Mysig miljö, fint café och naturreservat

Sundsby Säteri ligger i underbart vacker miljö, på ön Mjörn. Mjörn tillhör Tjörns kommun sundsby säterioch bilresan från Stenungsund tar endast mellan 5 och 10 minuter. Den fantastiska naturen och vackra omgivningarna erbjuder en mycket stor variation. På Sundsby Säteri finns en härlig park som är inbäddad bland berg, lövskog och vackra havsvikar.

Alldeles intill uteserveringen hittar man dessutom en långsmal karpdamm som har en fin promenadstig, den s.k. ”karpstigen”, som kvällstid är belyst. Promenerar man runt dammen kommer man fram till Sundsbys naturreservat.

I parken finns även en “naturlekplats” för alla barn och för den som i stället vill vandra finns det flera olika vandringsleder, varav den längsta hela 4,2 kilometer. Vandringsleden går genom vacker natur, där det finns många rastplatser med hisnande utsikt och spännande grottor som kittlar fantasin hos både stor och liten!

Sundsby Säteri har sedan 2013 en egen köksträdgård som drivs av Tjörns Kommun. Här odlas det både perenner och grönsaker av olika slag och den är värd att besöka. En del av dessa grönsaker hittar du i någon av maträtterna i restaurangen, eller på en smörgås i caféet.

Grottorna i Sundsby Sundsby Säteri har historiska anor redan från 1500-talet. Margareta Hvitfeldt, som bodde på Sundsby Säteri mellan 1635-1683, är den person som är allra mest förknippad med säteriet. På utställningen, som finns i Östra Flygeln, kan man ta del av såväl hennes som hela säteriets historia. Här kan man dessutom få information om alla de arkeologiska utgrävningar som har gjorts på säteriet genom åren.

Sundsby Säteri ägs idag av Tjörns Kommun. 2003 köpte kommunen säteriet av Hvitfeldtska stipendiestiftelsen. Innan detta köp var säteriet utarrenderat i mer än 320 år och få personer hade under denna tid möjlighet att besöka platsen.

Sundsby Säteri gjordes tillgängligt för allmänheten i samband med köpet och i dag är Sundsby Säteri Tjörns Kommuns näst största turistmål med drygt 100 000 besökare per år. Största turistattraktionen på Tjörn är förstås Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.